Değerlerimiz

DÜRÜSTLÜK

Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.

KAPSAYICILIK

Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.

ŞEFFAFLIK

Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum sergilemek ve paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamak.

SORUMLU YÖNETİM

Faaliyetlerin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olarak; hizmet ömrü boyuncabu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil olmak üzere gerekliliklerini yerine getirmek.